- kominické práce všeho druhu

- revize spalinových cest
- vložkování komínů - Al i nerez
- stavba vícevrstvých odkouření
- pasportizace komínových průduchů
- čištění komínů a kouřovodů pro všechny druhy paliv
- revize komínů a kouřovodů pro všechny druhy paliv

Nejlepší komín je ten o kterém nevíte