- kominické práce všeho druhu

- revize kouřových cest
- výpočty kouřových cest
- vložkování komínů - Al i nerez
- stavba vícevrstvých odkouření
- výškové práce
- pasportizace komínových průduchů
- čištění komínů a kouřovodů pro všechny druhy paliv
- revize komínů a kouřovodů pro všechny druhy paliv
- stavba komínů pro krbové spotřebiče

Nejlepší komín je ten o kterém nevíte